فیلم های معرفی شده

فیلم شماره (۱)

“Thank you for smoking” / ممنونم که سیگار میکشی

فیلم” ممنونم که سیگار میکشی” ،یکی از بهترین فیلم هایی است. که می توان در زمینه مذاکره و متقاعد سازی و آموزش نکات مهم این درس ها تماشا کرد. نحوه متقاعد سازی برای جذب مشتری در زمینه بازاریابی برای یک چیز مضر برای سلامتی بسیار جالب است. شما می توانید تحلیل نکات مهم آموزشی را در سایت آموزش مذاکره مطالعه بفرمایید.

نوشته‌های تازه

مقالات

آیا شما جواب این سه سوال را می دانید؟