افراد-موفق
۲۱عادت روزانه افراد موفق دنیا – بخش سوم

در دو بخش قبلی به چهارده مورد از بیست و یک مورد عادت روزانه افراد موفق دنیا پرداختیم. در این بخش که بخش سوم از این مطلب به مابقی موارد ...

افراد-موفق-دنیا
۲۱ عادت روزانه افراد موفق دنیا – بخش اول

افراد موفق دنیا بر این باورند که تا زمانی‌که کارهای روزانه و یا عادات روتین خود را تغییر ندهید، هرگز زندگیتان تغییر نخواهد کرد؛ بنابراین می‌توا نتیجه گرفته که افراد ...

توسعه-فردی
توسعه فردی چیست و چرا اهمیت دارد؟

توسعه فردی در زندگی برای ما بسیار مهم تلقی می‌شود چراکه هدف اصلی آن کمک به افراد، برای دستیابی به اهداف شغلی کوتاه و بلند مدت و همچنین بهبود عملکرد ...

توسعه اقتصادی چیست و شاخص های آن کدامند؟

توسعه اقتصادی براساس مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، درواقع فرآیندی است که در آن رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی یک ملت، منطقه، جامعه یا یک فرد مطرح است و به ...

راه های رسیدن به موفقیت

راه های رسیدن به موفقیت در زندگی بسیارند و مطمئناً رسیدن به آن امکان‌پذیر است، اما چیزی که آن را ناممکن می‌سازد، عدم تلاش ما برای رسیدن به این هدف ...

تفاوت مدیریت و رهبری در چیست؟

تفاوت مدیریت و رهبری نشانگر این است که این دو مقوله کاملاً جدا از یکدیگر هستند اما برای درک بهتر آنها باید بدانید تفاوت این دو در چیست؟ بگذارید برای پاسخ ...