توسعه اقتصادی چیست و شاخص های آن کدامند؟

توسعه اقتصادی براساس مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، درواقع فرآیندی است که در آن رفاه اقتصادی و کیفیت زندگی یک ملت، منطقه، جامعه یا یک فرد مطرح است و به ...

تاثیر توسعه و جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران

جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران و جهان جایگاه خاصی است و در عصر امروز از نهادهای مالی بارز در اقتصاد هر کشوری به‌شمار می‌آید. ما در این مطلب می‌خواهیم ...