ایجاد-انگیزه
۵ کاری که رهبران باهوش برای ایجاد انگیزه در کارکنان انجام می دهند

ایجاد انگیزه در محیط کار نکته مهم در سازمان محسوب می‎‌‍شود؛ اینکه کارمندان اندکی بی‌انگیزه باشند، کاملاً طبیعی است اما اگر این احساس به‌طور مداوم در آنها دیده شود، می‌تواند ...

مدیریت-تحول-سازمانی
عوامل موثر بر تحول سازمانی کدامند؟

تحول سازمانی استراتژیکی است که در زمینه بهسازی سازمان فعالیت دارد؛ به‌بیان ساده‌تر همان تغییراتی است که در یک سازمان رخ می‌دهد و عملکرد آن نهاد را تحت تاثیر قرار ...