افراد-موفق-دنیا
۲۱ عادت روزانه افراد موفق دنیا – بخش اول

افراد موفق دنیا بر این باورند که تا زمانی‌که کارهای روزانه و یا عادات روتین خود را تغییر ندهید، هرگز زندگیتان تغییر نخواهد کرد؛ بنابراین می‌توا نتیجه گرفته که افراد ...

توسعه-فردی
توسعه فردی چیست و چرا اهمیت دارد؟

توسعه فردی در زندگی برای ما بسیار مهم تلقی می‌شود چراکه هدف اصلی آن کمک به افراد، برای دستیابی به اهداف شغلی کوتاه و بلند مدت و همچنین بهبود عملکرد ...

راه های رسیدن به موفقیت

راه های رسیدن به موفقیت در زندگی بسیارند و مطمئناً رسیدن به آن امکان‌پذیر است، اما چیزی که آن را ناممکن می‌سازد، عدم تلاش ما برای رسیدن به این هدف ...

ارتباط زبان بدن و مدیریت

هنگام برقراری ارتباط با دیگران نه‌تنها از طریق کلماتی که گفته می‌شود ارتباط برقرار می‌کنیم بلکه بدن ما پیام‌ها و سیگنال‌ها را نیز به مخاطبان ارسال می‌کند؛ از این‌رو اهمیت ...

خودمدیریتی
خودمدیریتی و ۷ گام برای رسیدن به آن

اگر دنیایی را ایجاد کنیم که همه در آن مسئولیت گفتار و رفتار خود را برعهده بگیرند، قطعاً آن دنیا جای متفاوتی خواهد بود. ما در این مطلب قصد داریم ...