چکش-بصری
چکش بصری

تصاویر نسبت به نوشته‌‌ها و پیام‌های صوتی در قدرت بیان احساسات، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ از این‌رو در برندسازی هیچ‌ چیز جزو المان بصری نمی‌تواند این کار را به بهترین ...

رضایت-شغلی
همه چیز درباره رضایت شغلی

رضایت شغلی علاوه‌بر اینکه به رابطه کلی بین فردی و کارفرما مربوط می‌شود، به احساس رضایت فرد از کار اشاره دارد که تحت عنوان انگیزه برای این وی عمل می‌کند؛ ...

چگونه می توان موجب بهبود فرهنگ سازمانی شد؟

بهبود فرهنگ سازمانی به فرهنگ کارمندان و وضعیت رفاه آنها کمک بسزایی می‌کند. این موضوع که از اولین و مهم‌ترین مسئله اپیدمی در سطح جهان به‌شمار می‌آید، همیشه در پایین‌ترین ...