چکش-بصری
چکش بصری

تصاویر نسبت به نوشته‌‌ها و پیام‌های صوتی در قدرت بیان احساسات، از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند؛ از این‌رو در برندسازی هیچ‌ چیز جزو المان بصری نمی‌تواند این کار را به بهترین ...

رضایت-شغلی
همه چیز درباره رضایت شغلی

رضایت شغلی علاوه‌بر اینکه به رابطه کلی بین فردی و کارفرما مربوط می‌شود، به احساس رضایت فرد از کار اشاره دارد که تحت عنوان انگیزه برای این وی عمل می‌کند؛ ...

مدیریت-تحول-سازمانی
عوامل موثر بر تحول سازمانی کدامند؟

تحول سازمانی استراتژیکی است که در زمینه بهسازی سازمان فعالیت دارد؛ به‌بیان ساده‌تر همان تغییراتی است که در یک سازمان رخ می‌دهد و عملکرد آن نهاد را تحت تاثیر قرار ...