متقاعد کردن در ۳۰ ثانیه

متقاعد کردن در 30 ثانیه

اسرار یک فروشنده حرفه ای

اسرار یک فروشنده حرفه ای دریافت

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی بازاریابی ویروسی بازاریابی-ویروسیدریافت

مدیر شو

مدیر شو مدیرشو مدیرشودریافت

فروشنده ۲۰.۲۰

فروشنده 20.20 فروشنده-2020دریافت

بهترین نقطه ضعف های انسان

بهترین نقطه ضعف های انسان نقطه-ضعف-های-کمک-کنندهدریافت

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره: اصول و فنون مذاکره اصول-و-فنون-مذاکرهدریافت

کانترهای پولساز

کانترهای پولساز کانترهای-پولسازدریافت

از صفر تا صد فروشندگی

از صفر تا صد فروشندگی از صفر تا صد فروش از-صفر-تا-صد-فروشدریافت